Algemene voorwaarden

1- Inschrijving
1.1
U schrijft u of iemand anders in voor één van de opleidingen via de website www.neiopleiding.nl. Direct bij inschrijving kunt u de gekozen opleiding betalen.

1.2
Direct na de inschrijving en betaling ontvangt u een bevestiging op het emailadres/account waarmee u bent ingeschreven. De aanmelding is pas definitief wanneer een bevestiging is ontvangen

2- Betalingsvoorwaarden
2.1
De bevestiging en factuur ontvangt u direct na inschrijving via emailadres/account.

3-Annulering of wijzigen door deelnemer
3.1
De deelnemer kan in bijzondere omstandigheden de opleiding kosteloos annuleren. Hiervoor dient de deelnemer contact op te nemen met de opleider via info@neiopleiding.nl of telefoonnummer 06-81202360

3.2
Bij annulering binnen 7 dagen tot 24 uur voor aanvang van de start van de opleiding is de deelnemer verplicht 50% van het factuurbedrag te betalen.

3.3
Bij niet verschijnen of annulering 24 uur tot start van de opleiding is de deelnemer het volledige bedrag verschuldigd.

3.4
Bij annulering door bijzondere omstandigheden zal in overleg een passend voorstel worden gedaan. De deelnemer kan indien mogelijk kiezen om op een ander moment deel te nemen aan de opleiding.

* Bijzondere omstandigheden:
Onder bijzondere omstandigheden vallen langdurige ziekte, overlijden, privésituaties waardoor de deelnemer niet in staat is opleidingsdagen bij te wonen.
(Onder langdurige ziekte wordt verstaan-Meer dan 3 lesdagen niet kunnen deelnemen)

4-Annulering door NEI opleiding.nl
NEI opleiding.nl heeft het recht om een opleiding te annuleren of verplaatsen. Deze annulering zal uiterlijk 7 dagen voor aanvang van de opleiding schriftelijk kenbaar worden gemaakt aan de deelnemer(s)
Er zal een anderen mogelijkheid worden aangeboden ter vervanging. Wanneer er geen gebruik wordt gemaakt van deze mogelijkheid zal NEI opleiding.nl overgaan tot volledige terugbetaling aan de deelnemer.

5- Aansprakelijkheid
5.1
NEI opleiding. nl zijn volledig uitgesloten van aansprakelijkheid voor verlies of diefstal van goederen en/ of persoonlijk letsel voor, tijdens of na een deelname aan de opleiding.

5.2
Elke vorm van aansprakelijkheid beperkt zich tot het factuurbedrag.

6-Toepasselijk recht
6.1
Op alle overeenkomsten is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing

7- Wijzigingen
7.1
Alle vermelde prijzen zijn onder voorbehoud van fouten en wijzigingen

7.2
De algemene voorwaarden zijn van toepassing met ingang van 01-01-2024 en gelden tot een wijziging van deze voorwaarden door NEIopleiding.nl schriftelijk zal worden aangegeven.